Бизнес план на предприемача

Ако искате вярвайте, но това е най-важният въпрос, за който почти никой не говори. Той остава на заден план и при обмислянето на бизнес плана. Обикновено първото нещо, което ни идва наум, е, че успехът в бизнеса се измерва в растеж и печалби или пък по размера на банковата ни сметка. Но, противно на традиционните схващания, ако се огледате наоколо и потърсите хора, които се занимават с вашия тип бизнес, ще установите, че те се грижат за изключително много други неща, освен просто за растеж, печалба и налични пари.

Например, има много хора, които изграждат бизнес от дома, за да са спокойни, когато децата им тръгнат на училище; или пък – да бъдат на разположение на децата си, докато още не ходят на училище; или искат свобода, за да могат да се посветят на мечтата си.

Как точно ще разберете, че сте успели- когато сте финансово свободни или когато сте успели да разполагате с времето си? Има хора, които започват бизнес само, за да докажат, че са способни на нещо или пък да направят това, кеото техният шеф в предишната им работа не им е позволявал.

За да отговорите на този въпрос, трябва да сте запознати много добре с личността си, стила си и предпочитанията си. За някои хора е съвсем естествено да правят всичко сами – да взимат всички ключови решения, да печелят или да губят сами.

В представата на други е недопустимо да не бъдат част от екип. Те трябва да имат партньори, с които да обсъждат всичко; искат да имат на разположение набор от умения и опит на различни хора. Кой тип сте вие?

Да, и видът бизнес е от значение в случая, а не само вашата личност. Няма да започнете завод за стомана, като правите всичко сам. Нито пък ще изградите огромен екип, ако преподавате индивидуални уроци по испански. Но има толкова много изключения от правилата, че наистина ще трябва да погледнете надълбоко в себе си и да отговорите на тези въпроси сами.

Например, една жена, която продава на панаира, може лесно да избере да се фокусира само върху това, което сама може да прави, дори и това да предполага много бавно разрастване на бизнеса. От друга страна, ще е много по-здравословно, ако нейната идея поучи спонсорство и ако има 2-3 партньора в бизнеса (за да има разнообразие от умения в екипа).

Специфичното е, че едноличният собственик трябва да взема всички решения, да обира всички лаври на слава и да протежава цялата собственост. Той няма нужда да обсъжда важните решения или да разпределя отговорностите. От друга страна обаче, той трябва да владее ловко всякакъв вид дейности. Поема и целия риск.

Както и при втория въпрос, решението, което ще вземете, се определя от вида бизнес. Ако никога не сте започвали бизнес, не сте се интересували от пазара, не знаете как да изчислите финансовите потоци, не сте наясно дали до 3-4 години ще има възвращаемост, тогава вероятно няма да имате голям шанс с външното инвестиране. Но някои големи идеи няма как да се осъществят без инвестиции.

Има вариант да го създадете сам и да се справяте сам. Понякога ще се наложи да вземете страничен заем, за да спонсорирате някой временен проект. Но в този случай на вземане назаем на пари нямате съсобственик. Заемодавците ви не притежават част от бизнеса, нито са пряко заинтересовани от неговата успеваемост.

Но някои бизнеси могат да се развият съвсем непредвидимо и нетипично. Например, някой може да измайстори откритие, което да даде различна посока на вече съществуващия пазар и така, без да търси, да получи външно инвестиране. Може откривателят да го запази за себе си да го развива малко по малко, но тогава трябва да осъзнае реалността, че така увеличава риска от конкуренция в случай, че някой друг измисли подобно нещо и се възползва от инвестиция. Това също е въпрос на избор.

Само защото имате реални възможности да получите инвестиране, това не означава, че трябва да го направите. Инвеститорите стават партньори, а в някои случаи и шефове. Не можете да имате едновременно и инвеститори, и пълна независимост. Затова зависи какви сте като личност, какъв тип бизнес изграждате и какво точно искате.

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/507_attach_3948_normal.jpg

 

Източник: Бизнес